Vår verksamhet

Vi är förtroendevalda inom Saco-S vid Linköpings universitet. Vi förhandlar med arbetsgivaren i frågor som rör din och andra medlemmars anställning här. Några av de frågor vi arbetar med är lön, arbetstid och arbetsmiljö.

Senast uppdaterad: Tisdag 5 feb 2019

Du som är akademiker i staten och medlem i ett Sacoförbund omfattas av Saco-S förhandlingsverksamhet. Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S. Det ger en effektiv organisation och styrka för dig som medlem.

Här vid Linköpings universitet organiserar vi oss i Saco-S-rådet och företräder fler än 2000 LiU-anställda. Tillsammans är vi starka!