Fackliga arbetsgrupper

Det finns ett antal Saco-S-gemensamma grupper som arbetar med särskilda frågor. Kontakta gärna någon i dessa grupper om du har frågor som berör deras verksamhetsområde.

Publicerad: Fredag 9 okt 2015

Senast uppdaterad: Fredag 9 feb 2018

Arbetsmiljö, arbetsvillkor, rehabilitering

Anita Utterström (ISV), Peter Hult (IMT), Bengt-Ove Turesson (MAI) och Elisabet Larsen-Cederström (IMH)

Arbetstid och anställningstrygghet

Anita Utterström (ISV), Mikael Asplund (IDA), Kjell Karlsson (ITN), Elisabeth Larsen-Cederström (IMH), Torbjörn Larsson (MAI), Krzysztof Marciniak (ITN) och Carine Signoret (IBL)

Doktorandfrågor

Maria Ewerlöf (IMT), Bengt-Ove Turesson (MAI), Torbjörn Larsson (MAI), David Rule (MAI) och Anneli Lindström (IKE)

Kommunikation

Kjell Karlsson (ITN), Anders Hallqvist (IBL), Peter Hult (IMT) och Åsa Rybo Landelius (IFM)

LSG-frågor

Åsa Rybo Landelius (IFM), Joakim Ekström (ITN), Eva-Lisa Holm Granath (UB) och Krzysztof Marciniak (ITN)

Personalärendegrupp (PÄG)

Elisabeth Larsen-Cederström (IMH) (t.o.m. 30 juni), Torbjörn Larsson (MAI), Janerik Lundquist (IEI), Krzysztof Marciniak (ITN), Anita Utterström (ISV), Anders Hallqvist (IBL), Joakim Ekström (ITN) och Christina Ekerfelt (IKE).

Lönerevisionsgrupp

För löneförhandlingar med arbetsgivaren har vi en grupp som finns beskriven här.