Fackliga arbetsgrupper

Det finns ett antal Saco-S-gemensamma grupper som arbetar med särskilda frågor. Kontakta gärna någon i dessa grupper om du har frågor som berör deras verksamhetsområde.

Publicerad: Fredag 9 okt 2015

Senast uppdaterad: Lördag 9 feb 2019

Arbetsmiljö, arbetsvillkor, rehabilitering

Peter Hult (IMT), Dag Haugum (ITN), Anita Utterström (ISV), Christina Ekerfelt (IKE) och Carina Wennerholm (IMH)

Arbetstid och anställningstrygghet

Anita Utterström (ISV), Mikael Asplund (IDA), Kjell Karlsson (ITN), Torbjörn Larsson (MAI), Krzysztof Marciniak (ITN), Carine Signoret (IBL)

Doktorandfrågor

Maria Ewerlöf (IMT), Bengt-Ove Turesson (MAI), Torbjörn Larsson (MAI), David Rule (MAI), Annelie Lindström (IKE), Emelie Fälton (Tema), Maria Jernnäs (Tema) och Niki Matinrad (ITN).

Ekonomi

Anders Hallqvist (IBL), Christina Ekerfelt (IKE), Torbjörn Larsson (MAI), Krzysztof Marciniak (ITN), David Rule (MAI) och Carine Signoret (IBL)

Kommunikation

Kjell Karlsson (ITN), Peter Hult (IMT) och Åsa Rybo Landelius (IFM)

LSG-frågor

Åsa Rybo Landelius (IFM), Joakim Ekström (ITN), Eva-Lisa Holm Granath (UB) och Krzysztof Marciniak (ITN)

Personalärendegrupp (PÄG)

Torbjörn Larsson (MAI), Janerik Lundquist (IEI), Krzysztof Marciniak (ITN), Anita Utterström (ISV), Anders Hallqvist (IBL), Joakim Ekström (ITN) och Christina Ekerfelt (IKE).

Lönerevisionsgrupp

För löneförhandlingar med arbetsgivaren har vi en grupp som finns beskriven här.