LSG-ombud

Linköpings universitet och de fackliga organisationerna har slutit ett samarbetsavtal som delvis ersätter MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet). Det innebär att frågor som rör t.ex. organisation eller anställningar först ska diskuteras i olika samverkansgrupper. Tanken är att fack och arbetsgivare ska kunna enas genom dessa diskussioner, men om man inte kommer överens kan man fortfarande begära en regelrätt MBL-förhandling. Grunden för detta samarbete är avtalet Samverkan för utveckling som slöts mellan Saco-S och Arbetsgivarverket 1997.

Publicerad: Måndag 19 mar 2018

Senast uppdaterad: Måndag 11 nov 2019

Varje institution eller enhet ska ha en lokal samverkansgrupp ett s.k. LSG. I gruppen sitter ledningen för institutionen eller enheten, fackliga förtroendemän och arbetsmiljöombud. Saco-S-representanterna i dessa lokala samverkansgrupper utses av Saco-S-rådets styrelse. Här fattas inga beslut men facket ges möjlighet att med stöd av vårt samverkansavtal vid LiU ge synpunkter på lokala angelägenheter, vissa anställningsärenden m.m. Vid oenighet i LSG kan ärenden föras vidare till centrala samverkansgruppen (CSG). Samtliga LSG-representanter vid LiU företräder alla Saco-förbund. De som är markerade med (SI) är medlemmar i Sveriges Ingenjörer:

Institution/MotsvarandeOrdinarieSuppleant
IBL Pether Sundström Joakim Ekström (SI)
IDA Mikael Asplund (SI) Aseel Berglund (SI)
IEI Simon Schütte (SI) Ingo Staack (SI)
IFM Sofie Nyström Maria Lundqvist
IKE Anneli Lindström vakant
IKK Gary Svensson Joakim Ekström (SI)
IMH Carina Wennerholm Towe Hedbom
IMT Peter Hult (SI) Neda Haj Hosseini
ISAK Sam Willner David Ludvigsson
ISV Anita Utterström vakant
ISY Lasse Alfredsson(SI) Mikael Olofsson (SI)
ITN Joakim Ekström (SI) Micael Thunberg (SI)
MAI Magnus Herberthson (SI) Torbjörn Larsson (SI)
TEMA Hannah Grankvist Josefin Frilund
Fakultetsgemensamma LSG Robert Nordman Eva-Lisa Holm Granath
UB Eva-Lisa Holm Granath Göran Lindgren
UF

Therese Winder
Sofi Arenius

Endast två ordinarie

 

IKOS
"interims-LSG"

Anita Utterström
Sam Willner
Gary Svensson