LSG-ombud

Linköpings universitet och de fackliga organisationerna har slutit ett samarbetsavtal som delvis ersätter MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet). Det innebär att frågor som rör t.ex. organisation eller anställningar först ska diskuteras i olika samverkansgrupper. Tanken är att fack och arbetsgivare ska kunna enas genom dessa diskussioner, men om man inte kommer överens kan man fortfarande begära en regelrätt MBL-förhandling. Grunden för detta samarbete är avtalet Samverkan för utveckling som slöts mellan Saco-S och Arbetsgivarverket 1997.

Publicerad: Måndag 19 mar 2018

Senast uppdaterad: Måndag 19 mar 2018

Varje institution eller enhet ska ha en lokal samverkansgrupp ett s.k. LSG. I gruppen sitter ledningen för institutionen eller enheten, fackliga förtroendemän och arbetsmiljöombud. Saco-S-representanterna i dessa lokala samverkansgrupper utses av Saco-S-rådets styrelse. Här fattas inga beslut men facket ges möjlighet att med stöd av vårt samverkansavtal vid LiU ge synpunkter på lokala angelägenheter, vissa anställningsärenden m.m. Vid oenighet i LSG kan ärenden föras vidare till centrala samverkansgruppen (CSG). Samtliga LSG-representanter vid LiU företräder alla Saco-förbund. De som är markerade med (SI) är medlemmar i Sveriges Ingenjörer:

Institution/Enhet

Ordinarie

Suppleant

IBL

Pether Sundström

vakant

IDA

Marco Kuhlmann (SI)

Mikael Asplund (SI)

IEI

Simon Schütte (SI)

Ingo Staack (SI)

IFM

Sofie Nyström

Maria Lundqvist

IKE

Anneli Lindström

Oliver Gimm

IKK

Gary Svensson

Joakim Ekström (SI)

IMH

Elisabeth Larsen-Cederström

Carina Wennerholm

IMT

Peter Hult (SI)

Neda Haj Hosseini

ISAK

Christian Svensson Limsjö

David Ludvigsson

ISV

Anita Utterström

vakant

ISY

Lasse Alfredsson (SI)

Mikael Olofsson (SI)

ITN

Joakim Ekström (SI)

Micael Thunberg (SI)

MAI

Magnus Herberthson (SI)

Torbjörn Larsson (SI)

TEMA

Torbjörn Larsson (SI)

vakant

Fakultetsgemensamma LSG

Robert Nordman

Maria Wallgren

LiUB

Eva-Lisa Holm Granath

Emma Burman

UF

Åsa Borg & Therese Winder

(Två ordinarie)