LSG-ombud

Linköpings universitet och de fackliga organisationerna har slutit ett samarbetsavtal som delvis ersätter MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet). Det innebär att frågor som rör t.ex. organisation eller anställningar först ska diskuteras i olika samverkansgrupper. Tanken är att fack och arbetsgivare ska kunna enas genom dessa diskussioner, men om man inte kommer överens kan man fortfarande begära en regelrätt MBL-förhandling. Grunden för detta samarbete är avtalet Samverkan för utveckling som slöts mellan Saco-S och Arbetsgivarverket 1997.

Publicerad: Måndag 19 mar 2018

Senast uppdaterad: Lördag 2 maj 2020

Varje institution eller enhet ska ha en lokal samverkansgrupp ett s.k. LSG. I gruppen sitter ledningen för institutionen eller enheten, fackliga förtroendemän och arbetsmiljöombud. Saco-S-representanterna i dessa lokala samverkansgrupper utses av Saco-S-rådets styrelse. Här fattas inga beslut men facket ges möjlighet att med stöd av vårt samverkansavtal vid LiU ge synpunkter på lokala angelägenheter, vissa anställningsärenden m.m. Vid oenighet i LSG kan ärenden föras vidare till centrala samverkansgruppen (CSG). Samtliga LSG-representanter vid LiU företräder alla Saco-förbund. De som är markerade med (SI) är medlemmar i Sveriges Ingenjörer:

Institution/Motsvarande

Ordinarie

Suppleant

BKV

Anneli Lindström
Christina Ekerfelt

Endast två ordinarie

HMV

Carina Wennerholm
Anita Utterström

Towe Hedbom

IBL

Pether Sundström

Joakim Ekström (SI)

IDA

Mikael Asplund (SI)

Aseel Berglund (SI)

IEI

Simon Schütte (SI)

Ingo Staack (SI)

IFM

Sofie Nyström

Maria Lundqvist

IKOS

Gary Svensson
Sam Willner

Robert Jonsson

IMT

Peter Hult (SI)

Neda Haj Hosseini

ISY

Lasse Alfredsson (SI)

Mikael Olofsson (SI)

ITN

Joakim Ekström (SI)

Micael Thunberg (SI)

MAI

Magnus Herberthson (SI)

Torbjörn Larsson (SI)

TEMA

Hannah Grankvist

Josefin Frilund

Fakultetsgemensamma LSG

Robert Nordman

Ida Ekström

UB

Eva-Lisa Holm Granath

Göran Lindgren

UF

Therese Winder
Sofi Arenius

Endast två ordinarie