Saco och Saco-S i Sverige

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att utbildning ska löna sig. Du som är Sacomedlem och anställd vid Linköpings universitet tillhör Saco-S. Det är vi på Saco-S rådet som representerar dig på din arbetsplats.

Publicerad: Onsdag 7 okt 2015

Senast uppdaterad: Torsdag 29 nov 2018

Saco består av 23 självständiga fackförbund Tillsammans är vi över 650 000 medlemmar. 

Fackliga frågor om löner och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Därför har 21 förbund inom den statliga sidan slutit sig samman och bildat Saco-S - en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Vi driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Vi tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet. Saco-S består av 21 Sacoförbund. Tillsammans företräder vi närmare 87 600 akademiker.

SULF (Sveriges Universitetslärarförbund) är det förbund inom Saco som organiserar flest medlemmar på universitet och högskolor i Sverige. SULF är därför kontaktförbundet vid Linköpings universitet. Du kan läsa mer om kontaktförbundets roll och uppgifter här.