Saco och Saco-S i Sverige

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, utvecklar och förbättrar anställningsförhållanden och yrkesutövning för Sveriges akademiker.

Publicerad: Onsdag 7 okt 2015

Senast uppdaterad: Fredag 10 feb 2017

Saco består av 23 självständiga fackförbund Tillsammans är vi över 650 000 medlemmar. Läs mer här.

Fackliga frågor och löner och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Därför har 22 förbund inom den statliga sidan slutit sig samman och bildat Saco-S. Det ger en effektiv organisation och styrka för dig som är medlem. Saco-S består av över 86.000 medlemmar och är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Vi driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Vi tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet. Är du Sacomedlem och anställd vid Linköpings Universitet tillhör du per automatik Saco-S. Det är vi på Saco-S rådet som representerar dig på din arbetsplats. Läs mer här.

SULFSULF (Sveriges Universitetslärarförbund) är det förbundet inom Saco som organiserar mest medlemmar på universitet och högskolor i Sverige. SULF är därför kontaktförbundet vid Linköpings Universitet. Du kan läsa mer om kontaktförbundets roll och uppgifter här.