Samverkan (LSG och CSG)

Linköpings universitet och de fackliga organisationerna har slutit ett samarbetsavtal som delvis ersätter MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet). Det innebär att frågor som rör t.ex. organisation eller anställningar först ska diskuteras i olika samverkansgrupper. Tanken är att fack och arbetsgivare ska kunna enas genom dessa diskussioner, men om man inte kommer överens kan man fortfarande begära en regelrätt MBL-förhandling. Grunden för detta samarbete är avtalet Samverkan för utveckling som slöts mellan Saco-S och Arbetsgivarverket 1997.

Publicerad: Fredag 9 okt 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 30 okt 2019

Lokala samverkansgrupper (LSG)

Varje institution eller enhet ska ha en lokal samverkansgrupp. I gruppen sitter ledningen för institutionen eller enheten, fackliga förtroendemän och arbetsmiljöombud. Saco-S-representanterna i dessa lokala samverkansgrupper utses av Saco-S-rådets styrelse. Här fattas inga beslut men facket ges möjlighet att med stöd av vårt samverkansavtal vid LiU ge synpunkter på lokala angelägenheter, vissa anställningsärenden m.m. Vid oenighet i LSG kan ärenden föras vidare till centrala samverkansgruppen (CSG). De aktuella representanterna från Saco-S är följande:

Institution/MotsvarandeOrdinarieSuppleant
IBL Pether Sundström Joakim Ekström
IDA Mikael Asplund  Aseel Berglund
IEI Simon Schütte Ingo Staack
IFM Sofie Nyström Maria Lundqvist
IKE Anneli Lindström vakant
IKK Gary Svensson Joakim Ekström
IMH Carina Wennerholm Towe Hedbom
IMT Peter Hult Neda Haj Hosseini
ISAK Sam Willner David Ludvigsson
ISV Anita Utterström vakant
ISY Lasse Alfredsson Mikael Olofsson
ITN Joakim Ekström Micael Thunberg
MAI Magnus Herberthson Torbjörn Larsson
TEMA Hannah Grankvist Josefin Frilund
Fakultetsgemensamma LSG Robert Nordman Eva-Lisa Holm Granath
UB Eva-Lisa Holm Granath Göran Lindgren
UF

Therese Winder
Sofi Arenius

Endast två ordinarie

 

IKOS
"interims-LSG"

Anita Utterström
Sam Willner
Gary Svensson

 

För dig som sitter i LSG finns en intern webbsida med information som du kan ha nytta av för ditt uppdrag, http://www.saco.se/LSG-internt.
(Inloggningsuppgifter kan du få genom att kontakta Åsa Rybo Landelius.)

Om du är intresserad av att besätta någon av de vakanta posterna är du välkommen att kontakta Saco-S-rådets styrelse. Mer information om universitetets syn på LSG finns på de allmänna LSG-webbsidorna.

Centrala samverkansgruppen (CSG)

Den centrala samverkansgruppen består av representanter för universitetsledningen och de fackliga förhandlingsparterna Saco-S-rådet, OFR och SEKO. Gruppen sammanträder varje måndag. I CSG behandlas ärenden som rör hela universitetet samt vissa anställningsärenden. Minnesanteckningar från sammanträdena och mer information om CSG finns på CSG:s webbsidor. Saco-S-rådet representeras av Krzysztof Marciniak och Janerik Lundquist.

Arbetsplatsträffar (APT)

Med arbetsplatsträffar menas att anställda i en arbetsgrupp samverkar med närmaste chef vid regelbundna möten. På arbetsplatsträffarna ska till stor del samma ärenden som i LSG tas upp, t.ex. strategi, mål, verksamhetsförändringar, lika villkor, arbetsmiljö, kompetensutveckling. Informationen är även tänkt att gå till och från LSG. En ytterligare uppgift för arbetsplatsträffarna är att diskutera verksamhets- och bemanningsplan för lärare. Universitets information om APT finns att hitta här.