TISDAG 19 APRIL

Finns det en framtid vid universitet?

14:15 - 16:00

SULF/LiU och Junior Faculty LiU inbjuder till seminarium om doktoranders och unga forskares villkor och karriärvägar.

Plats: VAL (hörsalen i Vallfartens bottenvåning), Campus Valla. Fika och mingel i loungen på Universitetsklubben.

Git Claesson Pipping, SULF:s förbundsdirektör, presenterar den i dagarna lämnade utredningen Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29). Utredningens övergripande syfte är att föreslå åtgärder för att säkra återväxten av framstående unga forskare i Sverige. Uppdragen var att ge förslag till hur villkoren kan förbättras för doktorander, hur den meriteringsanställning som regleras i högskoleförordningen kan förändras i syfte att skapa en attraktiv forskarkarriär och hur användningen av på varandra följande tidsbegränsade anställningar kan begränsas.

Varmt välkomna!

Anmälan senast den 15/4 till Junior Faculty, juniorfaculty@liu.se Ange eventuella allergier/intoleranser