TISDAG 23 MARS
Zoom

Terminsmöte med Saco-S LSG-ombud och styrelse

13:15 - 15:00

Zoom

Mer info kommer till alla LSG-ombud respektive styrelseledamöter i Saco-S-rådets styrelse.

Kontakt vid frågor Åsa Rybo Landelius asa.rybo-landelius@liu.se