ONSDAG 23 MAJ

Medlemsmöte Campus US - fördjupad utredning av utbildnings- och forskningsverksamhet vid den medicinska fakulteten

12:15 - 13:00

Valeriana, Hus 511

Till Saco-medlemmar vid medicinska fakulteten (IKE, IMH och ISV)

Medicinska fakulteten genomför för närvarande på rektors uppdrag en fördjupad utredning av utbildnings- och forskningsverksamhet vid den medicinska fakulteten. Utredningen ska leda till förslag hur verksamheten bäst organiseras och indelas i institutioner samt hur den ska fördelas på campusområden, se här. Saco-S kommer att finnas med i processen och vi som representerar dig är angelägna om att få del av dina synpunkter.

Tillsammans med OFR bjuder vi därför in till gemensamma möten för att informera och inhämta era synpunkter.

Campus US

Onsdagen den 23 maj kl 12.15-13.00 i Valeriana, Hus 511

Campus Norrköping

Torsdagen den 24 maj kl 12.15-13.00 i Täppan 44

 

Välkomna!

Saco-S vid LiU