TISDAG 24 OKTOBER
Fysikhuset, sal E236, Campus Valla

Saco-LSG-möte HT 2017

12:00 - 14:00

Fysikhuset, sal E236, Campus Valla

Möte för alla LSG-ombud vid LiU + Saco-S-rådets styrelse

Detta möte fokuseras det på lärarnas arbetstidsavtal inkl. implementering.

Kontakt vid frågor Åsa Rybo Landelius asa.rybo-landelius@liu.se