TISDAG 7 MARS
U15 i C-huset, Campus Valla

Saco-LSG-möte VT 2017

12:00 - 15:00

U15 i C-huset , Campus Valla

Möte för alla LSG-ombud vid LiU

Detta möte fokuseras det på anställningsärenden; vad ska man tänka på, bevaka, vilka regler finns osv. Tjänstgöringsplaner tar vi vid ett separat möte senare för de LSG som berörs (institutionerna).

Kontakt vid frågor Åsa Rybo Landelius asa.rybo-landelius@liu.se