TISDAG 29 NOVEMBER

Saco-LSG-möte

12:15 - 14:00

Lokal meddelas när vi vet ungefär hur många som kommer

Tisdagen den 29 november kl 12.15-14 är alla Saco-S LSG-representanter vid LiU välkomna på möte inkl. lunch.

Förslag på mötesstruktur (meddela gärna i förväg om du har fler förslag på mötespunkter)

  • Presentation/inledning
  • Möjlighet att ta upp frågor till CSG
  • Hur får vi fler LSG-ombud /vad ger detta dig?
  • Årscykel – exempel från ett LSG
  • Gruppdiskussion: Vad vill jag som LSG-ombud få för input från styrelsen?
  • Bensträckare
  • Tjänstgöringsplaner för lärare – diskussion i plenum
  • Summering/avslutning

Vi hoppas på givande samtal och att vi ska kunna fortsätta med regelbundna möten två gånger per år.

Vi bjuder på lunchsallad/liknande – anmäl därför om du deltar eller inte, samt vad du har för kostpreferenser/allergier. Tacksam för svar senast fredagen den 25 november, gärna tidigare om du redan nu vet om du kan eller ej. Skicka detta till Åsa Rybo Landelius.

Vänliga hälsningar,

Saco-S arbetsgrupp för LSG-frågor (Åsa Rybo Landelius, Krzysztof Marciniak, Eva-Lisa Holm Granath, Joakim Ekström och Wolfgang Schmidt)

Kontakt vid frågor Åsa Rybo Landelius asa.rybo-landelius@liu.se 013-28 66 28