TISDAG 6 FEBRUARI
E236, Fysikhuset, Campus Valla

Årsmöte Saco-S-rådet vid LiU / Annual meeting Saco-S Council at LiU 2018

12:15 - 15:00

E236, Fysikhuset, Campus Valla

Dags för bl.a. val av ny styrelse inom Saco-S vid LiU

Välkommen till årsmöte med Saco-S-rådet vid Linköpings universitet!

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder vi på ett föredrag med Saco-ordförande Göran Arrius med titeln "Saco efter kongressen".

Göran Arrius är Sacos ordförande sedan 2011. Han har varit styrelseledamot i Saco sedan 2009. Göran Arrius är också ordförande i AEA. Mellan 2007–2011 var han ordförande i Jusek och mellan 2002–2011 ordförande i Akademikerföreningen i SEB och personalrepresentant i bankens styrelse.

Vi bjuder in samtliga medlemmar i förbunden under Saco-S-paraplyet till årsmötet. När det gäller omröstning vid mötet har dock respektive förbund ett begränsat antal röster (en per påbörjat femtiotal medlemmar vid LiU enligt denna lista).

Här på vår webbplats kan du kan läsa mer om hur Saco-S-rådet och det fackliga arbetet inom Saco-S vid LiU fungerar. Handlingar till mötet publiceras här.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

  • mötets behöriga utlysande
  • utseende av ordförande, sekreterare samt justeringsperson för mötet
  • styrelsens verksamhetsberättelse
  • frågan om styrelsens ansvarsfrihet
  • val av ordförande och 2 viceordförande
  • val av övriga ledamöter samt suppleanter
  • val av valberedning varav en skall väljas som sammankallande
  • inkomna motioner
  • eventuella stadgefrågor
  • övriga frågor

Kontaktförbundet SULF bjuder på lunchsmörgås, dricka och kaffe varför vi behöver din anmälan senast 1 februari via formuläret här.

Karta till lokalen E236 finns här.

 

Välkommen!
 
Saco-S-rådets styrelse

Kontakt vid frågor Kjell Karlsson, Saco-S vid LiU kjell.karlsson@liu.se