ONSDAG 6 OKTOBER
Teams - Facklig samverkan

Samarbete om facklig samverkan - forum och möte för dig som är facklig LSG-representant

13:15 - 14:00

Teams - Facklig samverkan

Inbjudan till möte för dig som LSG-ombud

Tillsammans med andra LSG-ombud, tillhörande de tre olika fackliga organisationerna vid LiU (Saco-S, OFR och SEKO), ser du till att samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationerna är meningsfull och följer skrivelserna i samverkansavtalet. Ditt arbete är superviktigt och bidrar till att säkerställa att LiU är en bra arbetsplats där vi alla trivs och kan utvecklas professionellt. Samtidigt kan LSG-arbete vara utmanande bland annat därför att LSG-ombuden, som ju tillhör olika institutioner och representerar olika fackliga organisationer, inte har ett naturligt forum för att träffas, diskutera gemensam problematik och prata ihop sig. Detta vill vi (Saco-S, OFR och SEKO vid LiU) nu ändra på!

1. Vi har nu skapat en särskild Teams-grupp som heter Facklig samverkan och som du snart kommer att få en inbjudan till. Syftet med denna Teams-grupp är dels att använda den för gemensamma, förhoppningsvis regelbundna, videomöten mellan samtliga LSG-ombud, dels för att möjliggöra chattdiskussioner inom olika ämnen rörande LSG-arbete, inklusive arbetsvillkor för LSG-ombud (som vi vet kan skilja sig mycket mellan institutionerna).

2. Du är härmed inbjuden till det första mötet inom denna grupp, den 6 oktober kl. 13:15-14:00. Mötet äger rum virtuellt inom Teams-gruppen. Håll utkik efter inbjudan till Teams-möte i din Outlook-kalender. Detta första möte har två punkter på agendan:

a) en presentationsrunda – vi tänker lära känna varandra helt enkelt

b) en kort presentation och sedan diskussion kring de kommande nya riktlinjerna (inklusive deras tillämpning) för distansarbete vid LiU, som Rektor tänker besluta om (efter samverkan i CSG) senare i höst.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Rosmarie Dahlström SEKO/LiU

Ingo Hölscher, ORF-S/LiU

Åsa Rybo-Landelius, Saco-S/LiU