TORSDAG 8 NOVEMBER
Sal R43, C-huset, Campus Valla

Terminsmöte med Saco-S LSG-ombud och styrelse

13:15 - 15:00

Sal R43, C-huset, Campus Valla

Tema digital arbetsmiljö

Samtliga Saco-S LSG-ombud vid LiU:s insitutioner samt Saco-S-rådets styrelse inbjudes till teminsmöte.

Enligt era önskemål fortsätter vi med temat digital arbetsmiljö. Kl 14 kommer Joakim Nejdeby, som vi bjudit in för att delge oss sina tankar om IT-organisationen och dagens IT-lösningar vid LiU, och sedan finns tid för frågor och dialog. Fundera gärna på vad du skulle vilja ta upp och kopplingarna till medarbetarnas digitala arbetsmiljö.

Saco-S vid LiU har en arbetsgrupp för arbetsmiljö, arbetsvillkor och rehabilitering. De har en del på gång när det gäller att följa upp hur LiU arbetar med hälsa och stress.

Välkomna!

Saco-S arbetsgrupp för LSG-frågor

Kontakt vid frågor Åsa Rybo Landelius asa.rybo-landelius@liu.se