NYHETER {from} {to} av 120

Sommarjour Saco-S vid LiU 2022

2022-06-27

Jourlista upprättad för sommarveckorna v. 26-32

Lönetillägg till doktorander

2022-06-15

3000 kronor i juli till medlemmar i facket

Additional salary to PhD candidates

2022-06-15

SEK 3000 extra in July for union members

Ny styrelse utsedd för 2022

2022-02-03

Saco-S-rådet utsåg ny styrelse i samband med årsmötet 2 februari

Våra stadgar reviderade

2022-02-03

Årsmötet godkände förslag på revidering av stadgar

Om lika villkor på LiU

2022-02-02

Hur motverkas diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling vid LiU?

Årsmöte nr 1 - 2022

2022-01-19

2022 kan bli ett år där Saco-S-rådet vid LiU håller två årsmöten

Förändringar i LSG på några institutioner

2022-01-03

Gäller TEMA, MAI och IFM

Alla nya löner är nu klara

2021-12-19

Utbetalning sker med decemberlönen

Nya doktorandlöner klara

2021-10-06

Saco-S är nu överens med LiU om nya löner för doktorander fr.o.m. 2021-10-01

Lönerevision 2021 påbörjad

2021-10-04

Medlemsinformation från vår lönerevisionsgrupp

LSG på IEI har ny besättning

2021-09-22

Fredric Malm har gått in som suppleant för Saco-S

Nya LSG-ombud på IBL och IKOS

2021-07-01

Saco-S-rådets styrelse har utsett nya fackliga förtroendemän på två institutioner

Sommarjour Saco-S vid LiU 2021

2021-06-28

Jourlista upprättad för sommarveckorna v. 26-32

De nya lönerna from 1 oktober 2020 är nu klara!

2021-05-12

Lönerevisionen 2020 är nu äntligen till ända på LiU

Nya doktorandlöner klara

2021-05-03

Saco-S har fått gehör för sina synpunkter gällande nivån på lägstalönen för de två nedersta kategorierna i doktorandlönetrappan och är nu överens...

Resultat av vår arbetsmiljöenkät

2021-03-25

Hur ser arbetsmiljön ut för LiU:s medarbetare nu under pandemin?

Vår fackliga kollega Anita Utterström har gått i pension

2021-01-01

Trotjänare lämnade LiU i samband med årsskiftet

Visa fler