NYHETER {from} {to} av 102

Vår fackliga kollega Anita Utterström har gått i pension

2021-01-01

Trotjänare lämnade LiU i samband med årsskiftet

Lönerevisionen 2020

2020-12-29

Uppdaterad info från lönerevisionsgruppen

Salary negotiations 2020

2020-12-29

Updated info from our salary revision group

Nytt ordinarie LSG-ombud på IBL

2020-11-27

Jessica Elofsson tar över den 1 december 2020

Nytt ordinarie LSG-ombud på TEMA

2020-11-27

Torbjörn Larsson, MAI tar över den 1 december 2020

Nytt Centralt arbetsmiljöombud vid Campus Norrköping

2020-10-12

Hamid Gharakhani nytt CAMO från 15/10

Årliga lönetillägget till doktorandmedlemmar utbetalat

2020-06-26

Doktorander som är medlemmar i facket får 250 kronor extra per månad i lönetillägg

Nytt centralt arbetsmiljöombud sökes till Norrköping

2020-06-26

Ett uppdrag på tre år för dig som brinner för att alla ska ha en bra arbetsmiljö på Campus Norrköping

Sommarjour Saco-S vid LiU 2020

2020-06-22

Jourlista upprättad för sommarveckorna

Höjt friskvårdsbidrag på LiU

2020-06-18

Missa inte att LiU tackar alla anställda för insatserna under denna omtumlande vårtermin genom extra friskvårdsbidrag

Om förlängning av doktorands anställning p.g.a. covid-19-smittspridning

2020-05-04

Arbetsgivarverket har svar på vad som gäller

Ida Ekström tar plats i Fakultetsgemensamma LSG

2020-05-02

Studievägledare blir ersättare i LSG för våra fakultetskanslier

Uppdaterade doktorandlönestegar fr.o.m. 2019-10-01

2020-04-17

Flera doktorander bytte institutionstillhörighet vid Institutionsombildningen varför detta dokument har uppdaterats

Saco-S vid LiU-information om upphovsrättsliga aspekter av lärarens arbete

2020-03-31

Aktuell problematik tidigare publicerat 2018

Kvittning av felaktigt utbetald lön eller andra förmåner

2020-03-20

Saco-S har tillsammans med arbetsgivaren kommit överens om vad som gäller vid återbetalning

Saco-S kommentarer till universitetsledningens beslut med anledning av Coronaviruset

2020-03-17

I samband med utbrott av covid-19-pandemin har universitetsledningen tagit ett antal beslut som påverkar alla medarbetare på universitetet.

Saco-S comments on the decision by the university management regarding the Coronavirus

2020-03-17

In connection with the outbreak of the covid-19 pandemic, the university management has made a number of decisions that affect all employees at the...

Nytt i LSG-ombud på ITN

2020-03-11

LSG på ITN utökas

Rekrytering av ny rektor vid LiU

2020-02-18

Info från vår fackliga representant i rekryteringsgruppen

Saco-S-rådets styrelse omvald vid årsmötet

2020-02-05

Ett trettiotal medlemmar deltog på årsmötet som gick av stapeln den 4/2 som avslutades med ett föredrag på temat akademisk frihet

Visa fler