NYHETER {from} {to} av 109

Nya LSG-ombud på IBL och IKOS

2021-07-01

Saco-S-rådets styrelse har utsett nya fackliga förtroendemän på två institutioner

Sommarjour Saco-S vid LiU 2021

2021-06-28

Jourlista upprättad för sommarveckorna v. 26-32

De nya lönerna from 1 oktober 2020 är nu klara!

2021-05-12

Lönerevisionen 2020 är nu äntligen till ända på LiU

Nya doktorandlöner klara

2021-05-03

Saco-S har fått gehör för sina synpunkter gällande nivån på lägstalönen för de två nedersta kategorierna i doktorandlönetrappan och är nu överens...

Resultat av vår arbetsmiljöenkät

2021-03-25

Hur ser arbetsmiljön ut för LiU:s medarbetare nu under pandemin?

Vår fackliga kollega Anita Utterström har gått i pension

2021-01-01

Trotjänare lämnade LiU i samband med årsskiftet

Lönerevisionen 2020

2020-12-29

Uppdaterad info från lönerevisionsgruppen

Salary negotiations 2020

2020-12-29

Updated info from our salary revision group

Nytt ordinarie LSG-ombud på IBL

2020-11-27

Jessica Elofsson tar över den 1 december 2020

Nytt ordinarie LSG-ombud på TEMA

2020-11-27

Torbjörn Larsson, MAI tar över den 1 december 2020

Nytt Centralt arbetsmiljöombud vid Campus Norrköping

2020-10-12

Hamid Gharakhani nytt CAMO från 15/10

Årliga lönetillägget till doktorandmedlemmar utbetalat

2020-06-26

Doktorander som är medlemmar i facket får 250 kronor extra per månad i lönetillägg

Nytt centralt arbetsmiljöombud sökes till Norrköping

2020-06-26

Ett uppdrag på tre år för dig som brinner för att alla ska ha en bra arbetsmiljö på Campus Norrköping

Sommarjour Saco-S vid LiU 2020

2020-06-22

Jourlista upprättad för sommarveckorna

Höjt friskvårdsbidrag på LiU

2020-06-18

Missa inte att LiU tackar alla anställda för insatserna under denna omtumlande vårtermin genom extra friskvårdsbidrag

Om förlängning av doktorands anställning p.g.a. covid-19-smittspridning

2020-05-04

Arbetsgivarverket har svar på vad som gäller

Ida Ekström tar plats i Fakultetsgemensamma LSG

2020-05-02

Studievägledare blir ersättare i LSG för våra fakultetskanslier

Uppdaterade doktorandlönestegar fr.o.m. 2019-10-01

2020-04-17

Flera doktorander bytte institutionstillhörighet vid Institutionsombildningen varför detta dokument har uppdaterats

Visa fler