NYHETER {from} {to} av 126

Ändringar i fakultetskansliernas LSG

2023-01-18

Numera två ordinarie LSG-ombud från Saco-S

Lönerevisionen 2022 slutförd

2022-12-21

Reviderad lön kommer med decemberlönen

Saco-S-rådet har genomfört sitt andra årsmöte 2022

2022-11-29

Ny styrelse vald för 2023 och detta i god tid!

Partsgemensam uppföljning

2022-10-17

Avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare

Partsgemensamt uttalande av LiU och de lokala fackliga organisationerna

2022-10-13

Det pågår en livlig debatt i samhället kring den höga inflationen och dess effekter. Samtidigt pågår just nu en lönerevision vid LiU. I ett...

Nya doktorandlöner klara

2022-10-03

Saco-S är överens med LiU om nya löner för doktorander fr.o.m. 2022-10-01

Sommarjour Saco-S vid LiU 2022

2022-06-27

Jourlista upprättad för sommarveckorna v. 26-32

Lönetillägg till doktorander

2022-06-15

3000 kronor i juli till medlemmar i facket

Additional salary to PhD candidates

2022-06-15

SEK 3000 extra in July for union members

Ny styrelse utsedd för 2022

2022-02-03

Saco-S-rådet utsåg ny styrelse i samband med årsmötet 2 februari

Våra stadgar reviderade

2022-02-03

Årsmötet godkände förslag på revidering av stadgar

Om lika villkor på LiU

2022-02-02

Hur motverkas diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling vid LiU?

Årsmöte nr 1 - 2022

2022-01-19

2022 kan bli ett år där Saco-S-rådet vid LiU håller två årsmöten

Förändringar i LSG på några institutioner

2022-01-03

Gäller TEMA, MAI och IFM

Alla nya löner är nu klara

2021-12-19

Utbetalning sker med decemberlönen

Nya doktorandlöner klara

2021-10-06

Saco-S är nu överens med LiU om nya löner för doktorander fr.o.m. 2021-10-01

Lönerevision 2021 påbörjad

2021-10-04

Medlemsinformation från vår lönerevisionsgrupp

LSG på IEI har ny besättning

2021-09-22

Fredric Malm har gått in som suppleant för Saco-S

Nya LSG-ombud på IBL och IKOS

2021-07-01

Saco-S-rådets styrelse har utsett nya fackliga förtroendemän på två institutioner

Sommarjour Saco-S vid LiU 2021

2021-06-28

Jourlista upprättad för sommarveckorna v. 26-32

Visa fler