Nyheter {from} {to} av 72

”Interims-LSG” bildat på IKOS

2019-09-04

Saco-s finns representerat lokalt under bildandet av nya institutionen IKOS

Lönerevisionstider på LiU

2019-09-04

Nu drar lönerevisionsarbetet igång 2019

Sommarjour Saco-S vid LiU 2019

2019-06-17

Jourlista upprättad för sommarveckorna

Nytt LSG-ombud på UF

2019-06-12

Ny facklig kollega på Universitetsförvaltningen

Nya LSG-ombud på TEMA

2019-06-12

Vi välkomnar två nya fackliga kollegor

Nytt avtal om lönetillägg för doktorander

2019-06-11

Facklig anslutning ger 250 kr/månad extra i lön

Saco-S vid LiU:s synpunkter på STRUT:en

2019-05-31

Styr- och resursutredningen (U 2017:05)

Protokoll från årsmötet i Saco-S-rådet

2019-02-18

Justerat och publicerat

Nyvalda i Saco-S-rådets styrelse

2019-02-05

Vi hälsar t två nya fackliga kollegor välkomna till styrelsen 2019

Nytt LSG-ombud på UF

2019-01-22

Saco-S har utsett nytt LSG-ombud

Kallelse till Saco-S-rådets årsmöte

2019-01-15

E-post med kallelse till Saco-S-rådets årsmöte 5 februari är utskickat till Saco-medlemmar

Nya LSG-ombud på TEMA och IMH

2019-01-01

Saco-S har utsett ett par nya LSG-ombud fr.o.m. 1/1 2019

Nytt löneavtal är klart

2018-12-20

Saco-S vid LiU och Linköpings universitet har den 12 december 2018 och med stöd i det centrala avtalet RALS-T skrivit under ett avtal om nya löner...

Synpunkter på humaniorautredningen från Saco-S & OFR-S

2018-11-05

Facklig arbetsgrupp har lämnat synpunkter till utredningen

Effektiviseringsutredningen - Film från stormöte med utredaren

2018-10-31

Stormötet 19/10 i Norrköping finns att se på LiU:s webbsida

Synpunkter på Medfakutredningen från Saco-S

2018-10-11

Saco-S har lämnat synpunkter på Medfakutredningens rapport

Informationsmöten om humaniorautredningen

2018-10-10

LiU bjuder in till möten i Linköping & Norrköping 15/10

Informationsmöte om effektiviseringsuppdraget

2018-10-10

LiU bjuder in till möte i Norrköping 19/10

Rapport med.fakutredningen överlämnad

2018-10-08

Saco-S önskar synpunkter från medlemmar

Mikael Asplund blir ordinarie LSG-ombud på IDA

2018-08-31

Saco-S söker ersättare

Visa fler