Nyheter {from} {to} av 58

Synpunkter på humaniorautredningen från Saco-S & OFR-S

2018-11-05

Facklig arbetsgrupp har lämnat synpunkter till utredningen

Effektiviseringsutredningen - Film från stormöte med utredaren

2018-10-31

Stormötet 19/10 i Norrköping finns att se på LiU:s webbsida

Informationsmöten om humaniorautredningen

2018-10-10

LiU bjuder in till möten i Linköping & Norrköping 15/10

Informationsmöte om effektiviseringsuppdraget

2018-10-10

LiU bjuder in till möte i Norrköping 19/10

Rapport med.fakutredningen överlämnad

2018-10-08

Saco-S önskar synpunkter från medlemmar

Mikael Asplund blir ordinarie LSG-ombud på IDA

2018-08-31

Saco-S söker ersättare

Sam Willner nytt LSG-ombud på ISAK

2018-08-31

Saco-S har utsett ny ordinarie LSG-ledamot

Lönerevisionstider på LiU

2018-06-27

Nu drar lönerevisionsarbetet igång 2018

Sommarjour Saco-S vid LiU

2018-06-19

Jourlista upprättad för sommarveckorna

LiU vill nyttja upphovsrättsskyddat undervisningsmaterial

2018-05-17

En bakgrund och kritik från Saco-S vid LiU

Medfakutredningen vid LiU - Facklig representant utsedd

2018-05-08

Facket har en representant i utredningens referensgrupp.

LiU genomför en översyn av verksamhetsstödet

2018-04-26

Det pågår en viktig översyn av verksamhetsstödet – det så kallade effektiviseringsuppdraget

Seminarium om ”Upphovsrätt för anställda inom universitet och högskola”

2018-04-23

SULF bjuder in alla anställda på seminarium

Uppdaterad handbok för LSG-ombud

2018-04-19

Ny version ute!

Humaniorautredningen vid LiU - Facklig arbetsgrupp bildad

2018-04-13

Den s.k. humaniorautredningen sätts igång nu och LiUs fackliga organisationer har bildat en arbetsgrupp som skall regelbundet träffa utredaren.

Ny ersättare i LSG på Biblioteket

2018-04-12

<p>Vi hälsar biblitekarie Göran Lindgren välkommen som Sacos ersättare i Lokala Samverkansgruppen på universitetsbiblioteket.</p>

Kollektivavtalets dag den 17 mars

2018-03-14

En dag värd att fira för mycket

LiU startar översyn av humaniora och Medfak

2018-03-14

Två stora utredningar sjösatta som kan få konsekvenser för flera medarbetare

Ny styrelse vald inom Saco-S vid LiU

2018-02-09

Flera nya engagerade medlemmar tar plats i Saco-S-rådets styrelse 2018!

Nya LSG-ombud på ISAK, IBL, IKK, TEMA

2018-01-08

Nya fackliga representanter utsedda

Visa fler