Ändringar i fakultetskansliernas LSG

Numera två ordinarie LSG-ombud från Saco-S

Publicerad: Onsdag 18 jan 2023

Senast uppdaterad: Onsdag 18 jan 2023

Vid Saco-S-rådets styrelsemöte 2023-01-17 beslutades att utse Helén Karlsson att jämte Ida Ekström representera Saco i LSG för fakultetskanslierna.

Helén ersätter Robert Nordman som väljer att kliva av uppdraget. Beslutet gäller från och med 2023-01-17. Vi tackar Robert för många års gott arbete som LSG-representant för Saco!

Saco-S-rådets styrelse har också beslutat att både Helén och Ida från nu är ordinarie representanter.