Förändringar i LSG på några institutioner

Gäller TEMA, MAI och IFM

Publicerad: Måndag 3 jan 2022

Senast uppdaterad: Måndag 3 jan 2022

Den 1/1 2022 ändrades lite namn i tre av våra LSG.

Gäller följande institutioner:

TEMA:
Ordinarie: Elisabeth Samuelsson
Ordinarie: Torbjörn Larsson
Ersättare: [Endast två ordinarie]

MAI:
Ordinarie: David Rule
Ersättare: Torbjörn Larsson

IFM:
Ordinarie: Sofie Nyström
Ersättare: [Numera vakant]