LiU startar översyn av humaniora och Medfak

Två stora utredningar sjösatta som kan få konsekvenser för flera medarbetare

Publicerad: Onsdag 14 mar 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 14 mar 2018

Det kommer att genomföras en viktig översyn av humaniora vid LiU samt en fördjupad utredning av utbildnings- och forskningsverksamhet vid den medicinska fakulteten som kan komma att få konsekvenser för flera av LiU:s medarbetare, se här. Saco-S kommer att finnas med i processen och vi som representerar dig är angelägna om att få del av dina synpunkter. Prata gärna med ditt LSG-ombud, eller mejla dina synpunkter till saco@liu.se.

Styrelsen, Saco-S-rådet vid LiU