LSG på IEI har ny besättning

Fredric Malm har gått in som suppleant för Saco-S

Publicerad: Onsdag 22 sep 2021

Senast uppdaterad: Onsdag 22 sep 2021

Vid Saco-S-rådets styrelsemöte 2021-09-22 beslutades att utse Ingo Staack till ordinarie Saco-ombud i LSG på IEI samt Fredric Malm till ny suppleant. Vi tackar avgående Simon Schütte för hans goda arbete i LSG!