Lokalt avtal om ersättning till tjänsteman i beredskap (TIB) och beredskap i IT (BIT)

Nytt tecknat lokalt avtal finns att hitta under "Råd & stöd" och "Lagar och avtal".

Publicerad: Tisdag 21 jun 2016

Senast uppdaterad: Tisdag 21 jun 2016