Nytt pensionsavtal för unga akademiker i staten

Saco-S centralt har förhandlat fram det bästa premiebestämda avtalet på arbetsmarknaden. Vi har genom det nya avtalet tagit ansvar för kommande generationers pensioner.

Publicerad: Fredag 30 okt 2015

Senast uppdaterad: Fredag 6 nov 2015

Avtalet omfattar de som är födda 1988 och senare, och det gäller från och med den 1 januari 2016. Bestämmelserna i PA03 fortsätter att gälla för dem som är födda 1987 eller tidigare. Delpensionsavtalet fortsätter att gälla för dem som omfattas av PA03.

Läs mer om det statliga avtalet på Saco-S webbplats.