Resultat av vår arbetsmiljöenkät

Hur ser arbetsmiljön ut för LiU:s medarbetare nu under pandemin?

Publicerad: Torsdag 25 mar 2021

Senast uppdaterad: Torsdag 25 mar 2021

Hela 630 av våra medlemmar har besvarat en enkät rörande arbetsmiljön nu under pandemin med mycket distansarbete etc.

Vår arbetsgrupp för arbetsmiljöfrågor har sammanställt resultatet i en presentation som finns att studera här.

Den 19 april har vi även bjudit in alla medlemmar till ett lunchmöte där detta kommer presenteras.