Sommarjour Saco-S vid LiU 2019

Jourlista upprättad för sommarveckorna

Publicerad: Måndag 17 jun 2019

Senast uppdaterad: Måndag 17 jun 2019

Jourhavande skall under jourtiden dagligen läsa e-post samt vara beredd att agera å Saco-S vägnar

Vecka

Namn

E-post

26

Kjell Karlsson

kjell.karlsson@liu.se

27

Kjell Karlsson

kjell.karlsson@liu.se

28

Anita Utterström

anita.utterstrom@liu.se

29

Joakim Ekström

Joakim.ekstrom@liu.se

30

Krzysztof Marciniak

krzma@itn.liu.se

31

Janerik Lundquist

Janerik.lundquist@liu.se

32

Christina Ekerfelt

christina.ekerfelt@liu.se