Sommarjour Saco-S vid LiU 2021

Jourlista upprättad för sommarveckorna v. 26-32

Publicerad: Måndag 28 jun 2021

Senast uppdaterad: Måndag 28 jun 2021

Jourhavande skall under jourtiden dagligen läsa e-post samt vara beredd att agera å Saco-S vägnar.

Vecka

namn

e-post

26

Janerik Lundquist

janerik.lundquist@liu.se

27

Janerik Lundquist

janerik.lundquist@liu.se

28

Peter Hult

peter.hult@liu.se

29

Carina Wennerholm

carina.wennerholm@liu.se

30

David Rule

david.rule@liu.se

31

Åsa Rybo-Landelius

asa.rybo-landelius@liu.se

32

Christina Ekerfelt

christina.ekerfelt@liu.se