Synpunkter på Medfakutredningen från Saco-S

Saco-S har lämnat synpunkter på Medfakutredningens rapport

Publicerad: Torsdag 11 okt 2018

Senast uppdaterad: Måndag 14 jan 2019

Synpunkter från Saco-S vid Linköpings universitet på rapporten ”Redovisning av uppdrag om fortsatt översyn av organisationen inom den Medicinska fakulteten” 2018-10-05, dnr LiU-2018-01086 finns att läsa här.