FAQ - Svar på vanliga frågor

Här finner du svar på vanligt förekommande frågor från medlemmar

Publicerad: Fredag 12 jun 2020

Senast uppdaterad: Fredag 12 jun 2020

Hur fungerar systemet med fackliga ombud vid LiU?

Varför ska jag bli medlem i facket?

Jag vill ta tjänstledigt, har jag rätt till det?

Hur fungerar facket och föräldraledighet?

Jag är doktorand och har varit sjuk och föräldraledig en hel del. Vad händer med min anställning?

Måste jag göra något för att få lönetillägget som fackliga anslutna doktorander får?

Hur funkar lönesättningsprocessen? Hur sätts min lön? Lönesättande samtal, fyrpartsamtal mm

Jag och min chef är inte överens om min lön, vad gör jag?

Vad gör jag om jag är utsatt för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling?

Jag har fått en för stor löneutbetalning, vad händer då? (Kvittning)

Måste jag som lärare ge bort mitt undervisningsmaterial?

Jag är inte EU-medborgare. Är det någon idé att jag är med i facket och a-kassan?