Hur fungerar facket och föräldraledighet?

Svar:
Om du är föräldraledig samtidigt som du har en anställning vid LiU, får du så kallad föräldralön ovanpå ersättningen du får från Försäkringskassan.

Du ansöker om föräldrapenning hos Försäkringskassan, och väljer att ta ut 1-7 dagar per vecka (7 dagar för högsta ersättning om du är helt föräldraledig). Hos LiU ansöker du om föräldraledighet och får då föräldralön under den tid du är ledig. Detta är tack vare kollektivavtal mellan fackförbunden och arbetsgivaren. Du behöver inte ansöka om föräldralön separat, den får du då du är föräldraledig. Du ser den på ditt lönebesked.

Om du är anställd som doktorand eller postdoktor (om postdoktorsanställningen är knuten till kollektivavtal om anställning som postdoktor), har du också rätt till förlängning av din anställning med minst samma tid som din föräldraledighet varar.

Mer information via LiU insidan: https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-anstallningsvillkor/SitePages/Foraldraledighet.aspx