Hur funkar lönesättningsprocessen? Hur sätts min lön? Lönesättande samtal, fyrpartsamtal mm

Svar:
Huvudmodellen är lönesättande samtal och de flesta medarbetare vid LiU har detta numera. Du och din chef diskuterar då vad du gjort det senaste året och din chef ger ett förslag på löneökning utifrån det. Om ni är överens går det inte till facklig förhandling. Om ni inte är överens kan ni gå vidare med ett s.k. fyrpartsamtal där du har med dig en facklig representant. I sista steget kan det bli en facklig förhandling. Du kan läsa mer om lönesättande samtal här:

https://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-vid-liu/rad-o-stod/lon/lonesattande-samtal-vid-liu/

För anställda doktorander förhandlas inte lön individuellt, utan via doktorandlönestegen. Varje år förhandlar Saco-S lönenivåerna i stegen, både ingångslön och lön vid avklarade 30% respektive 60%. Doktorander som är medlemmar i facket får dessutom ett lönetillägg som motsvarar 250 kr/månad.