Jag är inte EU-medborgare. Är det någon idé att jag är med i facket och a-kassan?

Svar:
Det är alltid bra att vara med i facket. Du kan få råd och stöd i alla frågor som rör ditt jobb. Facket förhandlar fram bra arbetsvillkor.

Om du vet att du lämnar EU så fort din anställning i Sverige tar slut behöver du troligen inte vara med i a-kassan. Om du däremot är intresserad av att jobba vidare i Sverige eller inom EU så är det nödvändigt att vara med i a-kassan för att kunna få arbetslöshetsersättning om du inte har nytt jobb direkt. Observera att du måste ha rätt att bo och arbeta i Sverige för att vara kvalificerad för a-kassa. Detta kan ske på flera sätt, t ex genom att du har permanent uppehållstillstånd, genom att du har en partner som arbetar i Sverige etc. Kontakta Migrationsverket om du har frågor kring detta.