Jag upplever kränkningar, vad gör jag?

Svar:
Om möjligt, säg ifrån att beteendet inte är OK. Kontakta närmaste chef, facket, arbetsmiljöombud, lika villkors-ombud eller annan person som du känner förtroende för. Här hittar du råd och stöd om du upplever kränkningar:

https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-lika-villkor