Jag vill prata med en facklig representant. Vem ska man vända sig till vid kontakt?

Svar:
Bäst är att skriva till saco@liu.se om du har en fråga eller ett ärende som rör dig själv. Om du vill påverka planerade eller pågående förändringar på din institution eller motsvarande, kan du prata med Saco-S företrädare i lokala samverkansgruppen, LSG.

https://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-vid-liu/Var-verksamhet/samverkan/