Vad gör jag om jag är utsatt för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling?

Svar:

Som facklig organisation är vi med och diskuterar många olika verksamhetsfrågor inom Linköpings universitet. Det gäller även lika villkors-frågor såsom  diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Lika villkors-frågor ska (på generell nivå) diskuteras både i CSG (centrala samverkansgruppen) och i LSG (lokala samverkansgruppen) där fackliga organisationer, arbetsmiljöombud och arbetsgivare deltar. Det kan gälla:

 • Arbetsförhållanden 
 • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, inkl forskning i tjänsten
 • Rekrytering och befordran
 • Utbildning och övrig kompetensutveckling
 • Möjligheter att förena föräldraskap och förvärvsarbete

Medarbetare som upplever att hen själv eller någon annan är utsatt kan vända sig till:

 • Närmaste chef eller prefekt
 • HR-partner
 • Lokala fackliga representanter
 • Arbetsmiljöombud
 • Koordinator för lika villkor
 • Företagshälsovården

Saco-S har en grupp förtroendevalda som hjälper medlemmar som behöver individuellt stöd. Skriv till saco@liu.se om du vill komma i kontakt med någon av dem.

LiU:s information om Lika villkor