Vad ska jag tänka på vid medarbetarsamtal?

Svar:
Förbered gärna ditt medarbetarsamtal genom att tänka igenom vad du har för arbetsuppgifter och om det är något du skulle vilja ändra. Även vilken kompetensutveckling du skulle vilja ha. Titta gärna på materialet här:

https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-karriar-och-kompetensutveckling/SitePages/Medarbetar-och-karriarvagledningssamtal.aspx