Lagar och avtal

Saco-S tecknar avtal på central nivå med Arbetsgivarverket för alla statligt anställda men även på lokal nivå med arbetsgivaren Linköpings universitet.

Publicerad: Lördag 17 okt 2015

Senast uppdaterad: Söndag 29 okt 2017

Lagar och förordningar

Det finns ett stort antal lagar och förordningar att hålla reda på för dig som anställd vid LiU.

Lagar och förordningar som är relevanta inom högskolan

Centrala avtal

Saco-S tecknar avtal på central nivå med Arbetsgivarverket. Vi tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

Avtal som är tecknade av Saco-S centralt

Lokala avtal

Du kan hitta mycket information om lokala avtal, anställningsvillkor, m.m. under Insidans avdelning för personalfrågor, särskild deras lista med avtal. Här finns ett utval:

Lokala arbetstidsavtal

Avtal om arbetstid för lärare, doktorander, kliniska assistenter och
amanuenser (gäller fr.o.m. 2018-01-01)

Arbetstidsavtal för lärare (gäller t.o.m. 2017-12-31)

Avtal om årsarbetstid för administrativ och teknisk personal vid IDA, IEI, HUK samt UF (2015)

Information om arbetstid för all personal vid LiU