Hur vi förhandlar

Lönen för alla Saco-S-medlemmar förhandlas på två olika nivåer. Dels finns en cental nivå, dels finns en lokal nivå.

Publicerad: Lördag 17 okt 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 20 jun 2017

På den centrala nivån förhandlar de tre centralorganisationerna Saco-S, OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd) och SEKO (facket för service kommunikation) med AGV (Arbetsgivarverket), och överenskommer om ett ramavtal kallat RALS-T (Ramavtal för löntagare i staten). RALS-T anger en förhandlingsordning och gäller tills vidare från 1 oktober 2010.

På den lokala nivån på LiU har Saco-S en lönerevisionsgrupp som genomför traditionella förhandlingar med arbetsgivaren som representeras av prefekterna. Vid de arbetsplatser som har infört lönesättande samtal stöttar Saco:s lönerevisionsgrupp bl.a. vid s.k. fyrpartssamtal samt med utbildning och information.

Saco-S-avtalet skiljer sig ifrån de avtal OFR och SEKO tecknar genom att inga siffror finns i det. Det finns således inga generella påslag eller garantier för individerna. Allt löneutrymme skall fördelas individuellt.

Normalt går revisionen till så att parterna kommer överens om revisionstidpunkter och vilket löneutrymme som föreligger. Under dessa förhandlingar diskuteras statistik, universitetets ekonomi, önskemål om särskilda prioriteringar mm. När detta är klart får de lönesättande cheferna uppgift att efter lönesamtal med arbetstagarna föreslå en ny lön för varje anställd. Personalchefen sammanställer sedan alla lönebud och presenterar dessa för resp. centralorganisation. Då startar för Saco-S del förhandlingar om vissa individers lön. Som grund för dessa förhandlingar har Saco-S de enkätsvar medlemmarna försett löneförhandlargruppen med. Saco-S löneförhandlargrupp studerar dessutom noga alla de lönebud organisationen fått (ca 2000 lönebud). Normalt upptäcks då medlemmar som fått sk. nollbud, dvs ingen löneförhöjning alls eller medlemmar med anmärkningsvärt låga bud. Efter ett antal förhandlingar brukar normalt Saco-S bli överens med arbetsgivaren och avtalet skrivs under.

Det är viktigt att observera att doktoranderna utgör ett undantag från dessa individförhandlingar. Doktoranderna har en för varje institution särskild lönetrappa. Här skall dels hela trappan höjas med vissa belopp, dels finns kanske skäl att göra justeringar mellan stegen.