Löneenkät för dig utan LÖS

Alla Saco-medlemmar vid LiU som än så länge ej gått över till Lönesättande samtal (LÖS) och som önskar påverka sin lön ombeds därför besvara en enkel löneenkät där man beskriver vilken lön man önskar samt de motiv man önskar framhålla.

Publicerad: Lördag 17 okt 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 4 sep 2019

Denna enkät är ett viktigt underlag och en förutsättning för att de fackliga löneförhandlarna ska kunna göra ett bra jobb. Observera att den information du skickar till din närmaste chef inte på något sätt når de fackliga företrädarna!

Sedan lönerevisionen 2017 är att Saco-enkäten är elektronisk via Microsoft Forms där du loggar in med ditt vanliga LiU-ID via denna länk.

Enkäten ska senast vara inskickad senast den 1 oktober 2019.