Lönesättande samtal vid LiU

Numera är lönesättande samtal huvudmodellen för statliga myndigheter

Publicerad: Lördag 17 okt 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 28 okt 2020

Fr o m 1 januari 2016 blev lönesättande samtal huvudmodellen även vid universitet och högskolor enligt centralt avtal. Fr.o.m. 2020 har alla insitutioner gått över till denna lönesättningsmodell.

Tidplan för införande av lönesättande samtal vid LiU:

2012

IMT har sedan tidigare lönesättande samtal och fortsätter med det.

Kansliet för utbildningsvetenskap (KFU), Filosofiska fakultetskansliet (FFK), Tekniska fakultetskansliet (TFK), Medicinska fakultetens kansli (MFK), Internrevisionen började detta år.

2013

Universitetsbiblioteket

2014

Universitetsförvaltningen

2015

NSC, CMIV, Avdelningschefer på TEMA och på ISV

2016

IEI

2017

IMH, ISV, ISY, IKE/Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN), TEMA/Tema Genus (TEMAG) samt avdelningschefer på IDA.

2018

IKE, Tema, IDA, MAI (avdchefer), ISAK (avdchefer), ITN (avdchefer)

2019

ITN, MAI

2020

IBL, IFM, IKOS

Kontinuerlig utvärdering kommer att ske av förhandlingsmodellen.

Att tänka på inför ditt lönesättande samtal:

Samtalet ska fokusera på DIALOG mellan dig och din chef, det ska vara du och verksamheten som är huvudpersoner. Du bör förbereda dig genom att följa upp ditt arbete och de mål som sattes för dig vid senaste medarbetarsamtalet. Samtalet ska ge dig återkoppling från din chef om du har uppfyllt målen och fokuserat på rätt saker. Du ska även få veta hur det kommer att återverka på din lön. Det är självklart att chefen ska kunna motivera lönesättningen.

Frågor som du kan ställa till din chef: Vad tycker du om min lön? Vad förväntas jag göra för att få en bättre löneutveckling?

Rekommenderad läsning:

Partsgemensam information om lönesättande samtal vid LiU

Lönesättning i dialog med chefen: Information om lönesättande samtal till dig som arbetar i staten

https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/skrifter/lonesattande-samtal---lonesattning-i-dialog-med-chefen/http://www.arbetsgivarverket.se/avtal-skrifter/skrifter/lonesattande-samtal-lonesattning-i-dialog-med-chefen/

Lönesättande samtal – sätter ditt resultat och din prestation i fokus

http://www.saco.se/globalassets/lokala-webbplatser/saco-s/dokument/saco_s_lonesattande-samtal_s5_1412-1.pdf

Alla Saco förbund har information om lönesättande samtal som du kommer åt via deras hemsidor.

Här länkar vi endast till några exempel som vi tittat närmare på och kan rekommendera: