TISDAG 31 JANUARI
Malmö

Årsmöte

16:00 - 18:00

Orkanen C:127 [Malmö Högskola]

Välkommen till vårt årsmöte, Årsmötet kommer att följas av pensionsinformation med Friedrich Heger.

Härmed kallar Saco-S-rådet vid Malmö högskola till årsmöte:

Tisdagen den 31 januari 2017 kl 16.00.

Lokal: Orkanen C:127 [Malmö Högskola] – Nordenskjöldsgatan 10

 

Dagordning:

1.     Mötets behöriga utlysande

 

2.     Utseende av mötesordförande

 

3.     Utseende av sekreterare

 

4.     Utseende av justeringsperson

 

5.     Fastställande av röstlängd (elektorer)

 

6.     Styrelsens verksamhetsberättelse

 

7.     Styrelsens ansvarsfrihet

 

8.     Val av ordförande

  

9.     Val av nio styrelsemedlemmar samt suppleanter

 

10.  Val av valberedning

 

11.  Övrigt

 

Samtliga medlemmar i Saco-S är inbjuds att närvara.

Saco-S-rådet som består av elektorerna från de olika Saco-S-förbundend/föreningarna och sittande styrelse har beslutanderätt vid årsmötesförhandlingarna.

 

 

Årsmötet kommer att följas av pensionsinformation med Friedrich Heger från Sveriges universitetslärare och forskare (SULF)

 

Välkommen

 

                                                                

Micke Svedemar

Ordförande  i Saco-rådets styrelse

Kontakt vid frågor Michael Svedemar michael.svedemar@mah.se