TORSDAG 31 AUGUSTI
Orkanen C 127

Seminarium om Lönesättande samtal

13:00 - 15:00

Nordenskiöldsgtan 10, Malmö

Seminarium om lönesättande samtal - Vad var det som hände?

Alla medarbetare (förutom doktorander) som är Saco-S anslutna eller o-organiserade har från och med förra året gått över till att ha lönesättande samtal som ett led i Malmö högskolas lönerevision.

Saco-S vill därför bjuda in alla medarbetare som har lust att diskutera och få tips kring sitt lönesättande samtal till detta möte.

 Jan Gladh från Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) kommer därför till Malmö högskola och håller i seminariet. Under seminariet får du råd och tips, samt möjlighet att ställa frågor.

OBS! Detta seminarium riktar sig till alla medarbetare och inte bara Saco-medlemmar.

Välkommen!
SULF/Malmö tillsammans med Saco-S

Kontakt vid frågor michael.svedemar@mah.se