Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till styrelsen och dina lokala kontaktpersoner.

Publicerad: Onsdag 23 nov 2016

Senast uppdaterad: Onsdag 23 nov 2016

Saco-S-föreningens styrelse vid Malmö universitet 

Om du önskar ta kontakt med Saco-S så vänd dig i första hand till ditt ombud på din Fakultet, Biblotek eller Gemensamt verksamhetsstöd. 

Vårt kontaktförbund vid Malmö universitet är SULF. Har du som Sacomedlem akut behov av att kontakta för fackligt stöd utanför Malmö universitet kontakta SULFs jour.

SULF:s kansli
Adress Ferkens Gränd 4, 111 30 Stockholm, Kansli
08-505 836 00 växel kansli@sulf.se