Nationella avdelningar

Saco-S Avdelningarna representerar medlemmar som jobbar på avdelningarna:

 

* Ekonomiavdelningen

* HR-avdelningen

* It-avdelningen

* Kommunikationsavdelningen

* Nationella operativa avdelningen (Noa)

* Rättsavdelningen

* Internrevision, tillsyn och särskilda utredningar

 

Ordförande Saco-S Avdelningarna:  XXXXXXXXX, Tel: 00000000

 

.

Publicerad: Torsdag 28 mar 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 17 apr 2019