Om oss

Saco-S vid Tullverket har en central styrelse och fyra styrelser som är regionalt uppdelade. Vi tycker att det fackliga arbetet bör bedrivas nära medlemmarna och att det därför är viktigt att det finns lokala styrelser. De lokala styrelserna är uppdelade i Södra, Västra, Östra och Norra Saco-S vid Tullverket. Vi har över 430 medlemmar ur Saco:s olika förbund.

Publicerad: Torsdag 24 aug 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 24 aug 2017

Samtidigt är Tullverkets organisation uppdelad utifrån processer. Flertalet av cheferna för verksamheterna finns i olika delar av Sverige. För att det ska bli en bra dialog med cheferna för processerna ansvarar ordförande på de orter där cheferna är placerade för dialogen för hela Tullverket. Det betyder att:

  • Ordförande för Saco-S Västra ansvarar för dialogen för KC Tillstånd och KCGG,
  • Ordförande för Saco-S Södra ansvarar för dialogen med KC Klarering och KCGM,
  • Ordförande för Saco-S Östra ansvarar för dialogen med KC Uppföljning samt KCGS och KCNord, samt att
  • Ordförande för Saco-S Norra ansvarar för dialogen med IT.
  • Ordförande och vice ordförande för Saco-S vid Tullverket ansvarar främst för dialogen med olika avdelningar på huvudkontoret.

Om du som medlem behöver hjälp av oss ska du i första hand kontakta din lokala styrelse. Beroende av frågans art ser vi till att din fråga hanteras på bästa möjliga sätt.

Välkommen att kontakta oss på saco@tullverket.se