Alltid akademikerperspektiv

Saco-S vid Tullverket arbetar utifrån samverkanstanken. Det finns inget samverkansavtal undertecknat på Tullverket men vi tror att en god dialog och respekt för respektive åsikter gynnar våra medlemmar. Vi utgår från att ledningen är kompetent. Det Saco-S vid Tullverket gör är att bevaka alla frågor utifrån ett akademikerperspektiv. Vid varje beslut finns det olika intressen och många saker att ta ställning till. Då kan akademikerperspektivet lätt hamna i skymundan.

Publicerad: Måndag 9 okt 2017

Senast uppdaterad: Måndag 9 okt 2017

Några grundtankar som Saco-S vid Tullverket utgår från är:

  • Vi tror att våra medlemmar är kompetenta individer som är vana att föra sin egna talan. Som fackföreningen ska vi i första hand stå i bakgrunden och stötta vid behov.
  • Vi ser på våra medlemmar som individer med olika kapacitet, förmåga och intressen. Därför vill vi undvika att titta på grupper när vi hanterar frågor. Att titta på grupper sker lätt på bekostnad av den enskilda individen.  
  • Vi anser att utbildning ska löna sig. Våra medlemmars utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet ska tas tillvara på Tullverket.
  • Det ska löna sig att prestera mer. Våra medlemmar ska kunna få en mycket god löneutveckling om de gör mer än det som förväntas. Och har medlemmen kommit till en punkt där det inte går att utvecklas mer lönemässigt och arbetsmässigt med de arbetsuppgifter som medlemmen har ska hen hjälpas vidare till nya arbetsuppgifter.
  • Vi vill ha ledare inte chefer. Ledare som ser potential i sina medarbetare och styr utifrån tydligt ställda mål.
  • Vi gillar tydlighet. Var och en ska veta vad som förväntas av den. Det ska vara klart vad som är en normalprestation, när man underpresterar och vad det innebär att leverera mer än vad som förväntas.
  • Vi verkar för en modern arbetsplats och arbetskultur. Medarbetarna ska känna att de har ett högt förtroende under ansvar. Det är prestationen och gott medarbetarskap som räknas.

Välkommen att kontakta oss på saco@tullverket.se