Saco-S Västra

Publicerad: Onsdag 13 sep 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 17 okt 2017

Ordförande: Anneli Mannerbjörk

Vice ordförande och sekreterare: Elisabeth Norlin

Ledamot: Isa Blom, arbetsmiljöombud

Ledamot: David Petre

Ledamot: Ali Amin

Suppleant: Erika Blixt

Suppleant: Anna Volmerstedt Sivengård