Pressmeddelanden {from} {to} av 18

Staten undantas – inte en del av den moderniserade arbetsmarknaden

2021-09-15

Den nuvarande balansen mellan parterna inom staten kommer att rubbas till arbetsgivarnas fördel. Det menar Saco-S i ett remissvar rörande...

Staten måste också var en del av en modern arbetsmarknad

2021-06-21

De tre utredningarna om LAS, omställning och studiestöd är nu färdiga och har presenterats av regeringen. Av det som föreslås finns även...

Balansen mellan parterna på statlig sektor påverkas negativt

2021-03-26

Efter överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK i höstas beslutade regeringen att lagförändringarna kommer att utgå från denna...

Nya avtal i hamn mellan Saco-S och Arbetsgivarverket

2020-12-01

Avtalsförhandlingarna mellan Saco-S och Arbetsgivarverket avslutades på måndagen. De nya avtalen innebär bland annat ett gemensamt arbete för...

Förändringar måste till för ett hållbart arbetsliv

2020-09-22

Saco-S, som förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker, har nu överlämnat sina yrkanden till Arbetsgivarverket inför de kommande...

Stöd till medarbetare vid myndighetsflytt

2018-07-03

I samband med att regeringen aviserat ett antal myndighetsflyttar från Stockholm till andra orter har Saco-S, och övriga fackliga...

Saco-S begär förhandling om villkor vid omlokaliseringar

2018-04-06

Saco-S har lämnat in en förhandlingsframställan till Arbetsgivarverket för att diskutera villkoren vid omlokaliseringar av statliga myndigheter.

Risk för kompetenstapp vid snabb myndighetsflytt

2018-01-22

Fler myndigheter kommer att omlokaliseras, meddelade regeringen i dag. Om omlokaliseringar ska genomföras vill Saco-S se längre...

Nytt statligt avtal lyfter fram hållbart arbetsliv

2017-10-04

Saco-S har idag tecknat avtal för drygt 87 700 statligt anställda akademiker. Parterna har enats om att skapa ett nytt arbetsområde som ska...

Välbefinnande i arbetslivet lyftes i avtalsrörelsen

2016-10-05

Arbetsmiljöfrågorna har stått på agendan i årets förhandlingar och Saco-S har fått igenom att friskfaktorer och välbefinnande i arbetslivet blir...

Nytt snabbspår klart för samhällsvetare

2016-06-03

I dag presenteras ett nytt snabbspår för samhällsvetare. Det är den största gruppen akademiker bland de nyanlända. Med det nya snabbspåret för...

Nytt samverkansavtal klart inom staten

2016-04-29

Saco-S, Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O och Seko har undertecknat ett nytt ramavtal för samverkan – Samverkan för framtiden – som träder ikraft den 1...

Klart med nytt pensionsavtal i staten

2015-11-11

Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har idag undertecknat ett avtal om nya pensionsbestämmelser för unga medarbetare i staten. Avtalet innebär att...

Nytt pensionsavtal klart på det statliga avtalsområdet

2015-06-29

Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har nu undertecknat en överenskommelse om ett premiebestämt pensionsavtal – Pensionsavtal 2016 (PA 16) – med...

Nytt omställningsavtal klart inom staten

2014-09-19

Saco-S, akademiker inom staten, och Arbetsgivarverket har skrivit under ett nytt omställningsavtal som gäller för anställda inom staten. Avtalet...

Nytt avtal ska locka unga att jobba statligt

2014-02-25

För första gången tecknas ett centralt kollektivavtal för att underlätta för studerande på universitets- och högskolenivå att få anställning som...

Besparingarna kommer att slå mot statlig verksamhet

2014-02-18

Att minska anslagen med 1,1 miljarder kronor per år inom den statliga sektorn riskerar kompetensförsörjningen. Det kan också leda till att...

Avtal klart för 80 000 akademiker i staten

2013-10-04

Saco-S har i dag tecknat avtal för drygt 80 000 akademiker i staten.  Parterna är överens om att inleda arbetet för att teckna ett...

Visa fler