Ändring i Avtal om utlands-kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor utomlands (URA) vid graviditet.

Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har träffat överenskommelse om en ny 10 a § i URA-avtalet vilket ger möjlighet till arbete i Sverige inom ramen för URA vid graviditet. Överenskommelsen innehåller även möjligheten till ett utökat försäkringsskydd. Överenskommelsen börjar gälla från den 1 januari 2020.

Publicerad: Onsdag 18 dec 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 18 dec 2019

För mer information, läs här!

Se förhandlingsprotokoll 2019