Avtalskonferens med Arbetsgivarverket

Den 30 november höll Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko en gemensam avtalskonferens gällande det nya pensionsavtalet - PA 16.

Publicerad: Måndag 7 dec 2015

Denna konferens spelades in och nedan finns länkar till de olika filmsekvenserna.

Film 1: Introduktion

Film 2: Premie eller förmånsbestämt, Tillämpningsområde

 

Film 3: Ålderspension avdelning 1, Att arbeta längre

 

Film 4: Avdelning I och II, Några förändringar i avdelning II

 

Film 5: Vad händer nu?

 

Film 6: Frågestund, Avslutning