Bildandet av Sveriges lärare påverkar Saco-S lokala verksamhet

Från nyår organiserar det nybildade förbundet Sveriges Lärare de tidigare medlemmarna i Lärarnas Riksförbund (LR) och Lärarförbundet.

Publicerad: Måndag 23 jan 2023

Senast uppdaterad: Måndag 23 jan 2023

Sveriges Lärare är medlem i Saco men inte i Saco-S. Även om förhoppningen är att vi snart ska kunna hälsa Sveriges Lärare välkommet som medlem i Saco-S så påverkas Saco-S lokala verksamhet av att förbundet just nu inte är medlem: 

  • Medlemmar i Sveriges Lärare inte kan vara förtroendevalda i Saco-S-föreningarna. De kan inte väljas till förtroendeuppdrag vid kommande årsmöten och de som är valda tidigare till uppdrag inom Saco-S genom medlemskap i LR kan inte fortsätta sina uppdrag.
  • Saco-S-föreningar och förtroendevalda kan inte företräda Sveriges Lärares medlemmar inom statens myndigheter eller andra arbetsgivare som är medlemmar i Arbetsgivarverket. Det gäller till exempel i kommande lönerevisioner eller hanteringen av kvarstående oenigheter från tidigare revisioner. Det gäller också i individuella och kollektiva ärenden, pågående såväl som nya. 
  • Facklig tid kan inte beräknas med Sveriges Lärares medlemmar som underlag. Även om det kan komma att medföra att verksamheten i vissa Saco-S-föreningar behöver minskas, måste föreningarna redovisa sitt medlemsunderlag exklusive Sveriges Lärares (LRs tidigare) medlemmar för sina respektive arbetsgivare när fråga uppkommer om beräkningen av facklig tid. 
  • Sveriges Lärare kan inte vara kontaktförbund inom Saco-S. Saco-S styrelse har därför beslutat att Akavia tills vidare ska vara kontaktförbund på de myndigheter där LR tidigare var det. 
  • En medlem i Sveriges Lärare som även är medlem i annat förbund inom Saco-S kan fortsatt vara förtroendevald inom Saco-S och kan även företrädas av Saco-S.