Bildandet av Sveriges lärare påverkar Saco-S lokala verksamhet

Från nyår organiserar det nybildade förbundet Sveriges Lärare de tidigare medlemmarna i Lärarnas Riksförbund (LR) och Lärarförbundet.

Publicerad: Måndag 23 jan 2023

Senast uppdaterad: Torsdag 2 feb 2023

Sveriges Lärare är medlem i Saco. Förbundet har nu ansökt om medlemskap i OFR/S,P,O och inte i Saco-S vilket påverkar Saco-S lokala verksamhet.  

  • Medlemmar i Sveriges Lärare inte kan vara förtroendevalda i Saco-S-föreningarna. De kan inte väljas till förtroendeuppdrag vid kommande årsmöten och de som är valda tidigare till uppdrag inom Saco-S genom medlemskap i LR kan inte fortsätta sina uppdrag.

  • Saco-S-föreningar och förtroendevalda kan inte företräda Sveriges Lärares medlemmar inom statens myndigheter eller andra arbetsgivare som är medlemmar i Arbetsgivarverket. Det gäller till exempel i kommande lönerevisioner eller hanteringen av kvarstående oenigheter från tidigare revisioner. Det gäller också i individuella och kollektiva ärenden, pågående såväl som nya.
     
  • En medlem i Sveriges Lärare som också är medlem i ett förbund som tillhör Saco-S kan dock fortsatt vara förtroendevald inom Saco-S och kan även företrädas av Saco-S.

  • Facklig tid kan inte beräknas med Sveriges Lärares medlemmar som underlag. Även om det kan komma att medföra att verksamheten i vissa Saco-S-föreningar behöver minskas, ska föreningarna fortsättningsvis redovisa sitt medlemsunderlag exklusive Sveriges Lärares (LRs tidigare) medlemmar för sina respektive arbetsgivare när fråga uppkommer om beräkningen av facklig tid. 

  • Kontaktförbundsrollen inom Saco-S för de myndigheter där LR tidigare var det har övertagits av Akavia.