Ett löneavtal som visar vägen

Saco-S och Arbetsgivarverket har tillsammans tagit fram ett nytt inspirationsmaterial ”RALS-2010-T – ett löneavtal som visar vägen”. Det har som syfte att inspirera till utvecklande samtal mellan lokala parter kring ett antal viktiga delar i den lokala lönebildningen.

Publicerad: Torsdag 14 feb 2019

Senast uppdaterad: Måndag 4 jul 2022

Det bästa samtalet uppstår när respektive part är väl förberedd och genomtänkt inför den gemensamma diskussionen. Därför finns det frågor att diskutera efter varje avsnitt. Väl förberedda parter ger goda förutsättningar för ett väl fungerande lönebildningsarbete.

Läs och ladda ner ”RALS-2010-T – ett löneavtal som visar vägen”