Förhandlingar om postdoktoravtalet

I avtalsförhandlingarna under hösten kom parterna överens om ett förhandlingsuppdrag gällande detta avtal som reglerar en tvåårig karriäranställning i nära anslutning till doktorsexamen. Förhandlingarna har inletts och ska enligt tidsplanen avslutas senast 30 april.

Publicerad: Tisdag 2 mar 2021

Hittills har vi diskuterat frågor som rör allt från tidpunkt då doktorsexamen ska vara avlagd för att man ska kunna komma ifråga för en postdoktoranställning till längden på anställningen.

Vi har även berört frågan om hur avtalet samverkar med utsändning enligt URA då många postdoktorer förväntas bedriva en del av sin forskning utomlands.